Propera parada: el paper de l’economia social i solidària davant la Transició Ecosocial

Després d’un intens i ric debat a les jornades en defensa dels serveis públics, seguim abordant els diferents eixos de la campanya. El proper eix que abordem és el del paper de l’economia social i solidària davant de la Transició Ecosocial. En parlaran en Jordi Garcia i l’Alba Hierro, a taula titulada «Què pot fer l’ESS davant l’amenaça del col·lapse?», a Granollers, el dissabte 15 d’octubre, a les 12h, en el marc de la Fira d’Economia Social i Solidària de la ciutat.

L’economia social i solidària ha de ser una peça clau per a la construcció d’un model socioeconòmic basat en la democràcia econòmica i l’empoderament col·lectiu. Tant en la seva dimensió socioempresarial i de construcció de mercats socials, com en la seva dimensió sociocomunitària per reforçar les comunitats locals. Cal, però, enfocar la gran capacitat de transformació de les condicions materials de la mateixa, cap a la urgent transició ecosocial.

En part per això, la Xarxa d’Economia Solidària es troba en plena elaboració del Pla Estratègic que ha de menar els passos de la xarxa (i la seva base social) fins el 2027. Aquesta reflexió parteix de la pregunta de quina ha de ser el paper de l’ESS davant dels tres grans reptes globals que tenim davant:

 • Impedir el col·lapse de la societat provocat per l’escalfament global, la pèrdua de biodiversitat i l’esgotament de recursos;
 • Erradicar la pobresa i reduir dràsticament les desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre pobles;
 • Frenar l’ascens del feixisme i l’autoritarisme.


Per entendre quin ha de ser aquest paper, en el transcurs d’aquesta reflexió, hem elaborat un diagnòstic de l’ESS a Catalunya, per entendre en quin punt es troba i, sobretot, definir debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats. Així mateix, a la darrera assemblea general celebrada per la xarxa, vam aprovar els 4 objectius estratègics del futur pla, així com els grans instruments amb què arribar a aquests objectius:

Objectius estratègics:

 • Transició ecosocial
 • Construcció de mercat social
 • Apostar per crear referents en sectors estratègics – alimentació, energia i cures-, priorit-zant la cobertura de necessitats bàsiques
 • Reforçar i generar dispositius comunitaris de resposta

 

Instruments per a assolir els objectius:

 • Articulació territorial i sectorial
 • Foment de la intercooperació
 • Incidència política
 • Comunicació amplificadora
 • Creació de coneixement a través de la pràctica