Política de privacitat

Política de privacitat

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions que has mantingut amb la Xarxa d’Economia Solidària (XES) pot ser que en siguis sòcia o soci, donant,  participant de les nostres activitats o bé que ens sol·licitessis informació promocional sobre les activitats, iniciatives i projectes de la XES.


De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, la persona usuària dona el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè la informació personal que es proporcioni a través de qualsevol dels nostres formularis o els correus electrònics posats a disposició, siguin inclosos en un fitxer titularitat de la XES.


Per dur a terme la nostra missió de transformació social, realitzem accions que impliquen el tractament de dades de les sòcies o voluntàries, com ara l’enviament del butlletí de la XES o altres comunicacions informatives via correu electrònic o postal, o bé correus electrònics o trucades per gestionar adhesions, consultes, etc.


Les dades que tractem per a finalitats legítimes, són dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu (nom, cognoms, dni, correu electrònic, telèfon, adreça, número de compte si ets sòcia o donant).

Si t’oposes a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de info@xes.cat o bé a la nostra adreça postal.


Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:


– Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a les quals la XES està subjecta per la seva activitat.
– Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades dels projectes en què tu voluntàriament participes.

– Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que la XES els hagi contractar, i amb qui la XES té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.


Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat,  limitació i/o oposició al tractament,a través de les adreces indicades.


El responsable de les dades de tractament personal és la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (c/Bailén, núm. 5, baixos, Barcelona).


Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició  al tractament,a través de les adreces postal o electrònica indicades.


Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, a través de les adreces postal o electrònica indicades o a l’Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.