Crisi i sobirania energètica: un eix que els travessa tots

En l’actualitat, les agendes de transició verda per la transició energètica estan centrades en la substitució de les tecnologies de generació i de mobilitat per aconseguir una reducció dràstica de les emissions a curt termini i la neutralitat climàtica al 2050. La urgència per atendre l’emergència climàtica i mitigar els efectes que divulga la ciència climàtica, provoca una acceleració de la transició i de la demanda de tecnologies que intensifiquen totes les etapes de les cadenes globals de subministrament (extracció de matèries primeres, refinat, processat, fabricació, assemblatge, transport, distribució i consum). Per altra banda, els plans de transició verda es veuen afectats per les excepcionalitats (COVID, crisi energètica, guerra a Ucraïna) que reformulen les prioritats a molt curt termini.

Davant d’aquest doble repte (acceleració de la transició i les excepcionalitats) que es situa en un context d’emergència climàtica, cal confrontar el model de transició energètica tecno-capitalista, amb una idea de transició basada dos principis clau: el decreixement del volum de consum energètic en termes absoluts, per un costat, i la reconversió de la matriu productiva, des d’una lògica de sobirania energètica, cap a fonts energètiques renovables. Aquesta nova matriu productiva s’ha de fonamentar en sistemes de generació distribuïda públics, cooperatius i comunitaris, en contraposició al model de grans corporacions energètiques privades.

Per entendre com podem afrontar aquesta transició energètica des del pardigma del Decreixement, i veure quin paper poden jugar experiències de l’economia social i solidària com Som Energia, us convidem a participar a l’Escola de Som Energia, que es celebrarà els dies 4, 5 i 6 de novembre a Castelló de la Plana. Aquest serà l’esdeveniment principal de l’eix de crisis i sobirania energètica de la campanya. A l’escola hi participaran les companyes de l’Observatori del Deute en la Globalització i, també, de la cooperativa Altekio,  qui dinamitzarà un taller d’escenaris de futur per la transició energètica.

Us animem a participar-hi!