Perquè / Què / Com /

El futur en disputa

El futur està en disputa; el mirem, i no tenim molt clar què hi veiem. Tres certeses absolutes sobresurten: el Canvi Climàtic, la crisi de biodiversitat i l’esgotament dels combusibles fòssils. El futur, per tant, té un gran ancoratge: el realisme ecològic.

 

Hem de transitar, de manera ineludible, un decreixement en el consum d’energia i materials, i ho hem de fer escalfant el menys que poguem el planeta (per mantenir-lo habitable).

 

I aquí és on ens trobem amb la incertesa, amb el llenç en blanc (o en negre, depèn del teu nivell d’angoixa): com serà aquest trànsit? Com podem aconseguir una transició ecològica amb democràcia econòmica i justícia social?

La Transició Ecosocial​

Des de la societat civil mobilitzada i l’economia social i solidària, hem de prendre la iniciativa, ja que som la clau per un futur sense por ni desesperació; som la clau per a impulsar una transició ecològica amb democràcia econòmica i justícia social.

 

Sabem quins canvis són necessaris, i així ho expliquem a les Propostes per la democratització econòmica i la transició ecosocial.

 

El que ens cal ara, amb urgència, és articular una gran resposta col·lectiva per defensar aquest altre futur possible.

La campanya “futurs impossibles”

Futurs impossibles és un projecte amb tres grans línies de treball:

→ Una campanya d’incidència, de setembre de 2022 a febrer de 2023, des d’on anar abordant els debats clau de la transició ecosocial, juntament amb els moviments socials implicats en les diferents lluites. A l’agenda podeu veure ja els debats ja programats.

 

→ La organització de tallers participatius per a la construcció d’escenaris de futur, per preparar els pobles i ciutats per aquest futur incert. En aquest vídeo hi ha una explicació de la metodologia i enfocament que utilitzem.

 

→ El Fòrum de Transicions Ecosocials, que organitzarem a Barcelona, els dies 24 i 25 de febrer de 2023, com a gran trobada de país per confluir entre actors i mostrar que un altre futur és possible.

Eixos temàtics /

Durant els propers mesos abordarem els temes clau per a dur a terme una transició ecosocial; però això els hem agrupat al voltant d’aquests eixos:

eixos_Relocalització_v2
Hem de reconvertir les activitats productives, de manera que ens proporcioni productes sostenibles i duradors, relocalitzant la producció dels béns primordials, duent a terme una planificació democràtica i participativa dels sectors socialment útils, tant a escala local o comarcal, com nacional.
eixos_Ruralització
Cal un canvi de gran escala en la nostra relació amb el món rural, revaloritzant el sector primari com a tractor del desenvolupament territorial, per assolir la sobirania alimentària, però també en relació a la resta de serveis ambientals, socials i culturals que proporciona el món rural.
eixos_economiav2
L'ESS és fonamental per a la construcció d’un model socioeconòmic basat en la democràcia econòmica i l’empoderament col·lectiu. Tant en la seva dimensió socioempresarial i de construcció de mercats socials, com en la seva dimensió sociocomunitària.
eixos_xarxes
L'autoorganització ciutadana i el reforç de les estructures comunitàries són imprescindibles per reforçar els vincles comunitaris, cohesionar els veïnats i fer que la solidaritat, la inclusió i l’ajuda mutua actuïn com a tallafocs de l’ofensiva de la ultradreta.
eixos_democratizació
Necessitem una organització socioeconòmica que apliqui la justícia de gènere i promogui la corresponsabilitat en la prestació de les cures de tots els actors socials, deixant de perpetuar la posició d’opressió econòmica i social a la qual es veuen abocades la majoria de dones.
eixos_defensa
Necessitem desenvolupar el sector públic, tant en serveis bàsics per la ciutadania (com l’educació, la sanitat, les cures o el sector financer) com en instruments per poder liderar la transició i augmentar la capacitat de planificació econòmica dels governs.
eixos_habitatge
Cal un canvi radical en la forma en què habitem l’espai, replantejant l’actual hiperespecialització zonal basada en l’energia barata, reapropant entorns de serveis, treball i habitatge, replantejant el model de mobilitat i garantint l’accés a habitatge assequible per a les majories socials.
eixos_canvi
Hem d’abandonar la cultura consumista i substituir-la per una de nova, que integri la consciència ecològica i social a les pràctiques de consum quotidianes. Calen campanyes informatives, però, sobretot, mesures que condicionin les opcions a l’abast, i formes col·lectives d’accés al consum.
eixos_sobiraniav2
Necessitem una transició energètica per assolir una economia neutra en carboni, que parteixi del decreixement en el volum de consum energètic i impulsi una matriu productiva basada en fonts energètiques renovables, sistemes de generació i distribució públics, cooperatius i comunitaris.
eixos_justícia
Cal garantir una distribució equitativa de l’impacte de la transició: tota la població mundial ha de poder satisfer les seves necessitats bàsiques i, per tant, gaudir d’una vida senzilla però digna. Els els costos de la transició han de recaure sobre la població més rica.
eixos_antiracista
És imprescindible integrar la perspectiva antiracista per la transició, garantint el dret a migrar davant les catàstrofes climàtiques i establint l'obligació d'acollir i de fer-ho en igualtat de drets, i fer front al racisme institucional i sistèmic imperant.
eixos_aigua
...

Notícies /

Agenda d’activitats /

Si vols veure totes les activitats fes click aquí

08/10

Jornades: “Recuperem els serveis públics: defensem la vida”

Jornada per tal de reforçar aliances entre diferents actors i moviments clau
Més info

14-15/10

Trobada de moviments socials: “Recuperem el futur”

En un context abrasador ens neguem a resignar-nos, volem RECUPERAR EL FUTUR!
Més info

22/10

Canviem els municipis des de l’Economia Social i Solidària

Taula rodona on s’expliquin diferents propostes de mobilitat sostenible i activa vinculades…
Més info

22/10

Futurs impossibles: escenaris de futur per una transició ecosocial

Es presentaran 4 escenaris de futur per la Transició Ecosocial, així com la campanya cap al Fòrum de Transicions.
Més info

Impulsat per /
Amb el suport de /