Una agenda plena de futurs!

Arran de la formació de 25 facilitadores aquest estiu, i amb el llançament de la campanya futurs impossibles, han començat a proliferar els tallers per la construcció participativa d’escenaris de futur davant la transició ecosocial! En aquesta notícia us expliquem d’on va sorgir el projecte, en què consisteix la metodologia dels tallers i fem una mostra de resultats d’un taller.

Com dèiem, està proliferant l’organització de tallers, ja sigui perquè ens els demanen directament a la XES, com perquè les facilitadores ja formades estan aplicant-los als seus respectius àmbits d’actuació. A continuació us fem un resum dels tallers fets i per fer:

Tallers ja realitzats:

  1. Jornades «Habitem el futur», a Cal Cases, els dies 8 i 9 d’octubre. El taller es va articular al voltant d’aquests eixos: model territorial i pagesia, dret a l’alimentació i circuits curts, organització social i sobirania energètica i accés a recursos materials.
  2. Presentació campanya futurs impossibles a la FESC, el 22 d’octubre. No va ser un taller complet sinó més aviat un tast de la metodologia, i va articular-se al voltant de la pregunta «com serà l’ESS al 2040 sota cada escenari?»


Tallers previstos:

  1. Escola de formació política de Can Parera, els dies 5 i 6 de novembre. Aquest taller està enfocat específicament a entendre quines han de ser les prioritat estratègiques de diferents espais de formació activista o enfocats a la militància política. La participació no és oberta.
  2. Escola de Som Energia, els dies 4, 5 i 6 de novembre. Aquest taller és d’àmbit estatal, s’emmarca en l’escola de Som Energia (https://escola2022.somenergia.coop) i posarà èmfasi en possibles escenaris per la transició energètica i el paper de l’ESS vinculada al sector energètic. Inscripcions obertes aquí: https://formulari.somenergia.coop/index.php/889786?lang=ca
  3. Jornada formativa de la Fundació Sentit Comú, 19 de novembre. Taller enfocat a generar una visió compartida sobre els 4 escenaris possibles en el marc de la fundació. Més informació a  https://fundaciosentitcomu.cat/
  4. Jornada ecofeminista de CoopMaresme, 26 de novembre. Aquest taller s’enfocarà en treballar els possibles escenaris, al Maresme, per aquests eixos: dret a les cures, economies comunitàries i sobirania energètica. Més informació a https://coopmaresme.cat/
  5. Formació interna de Pam a Pam i xarxes locals de la XES, 29 de novembre. El taller s’enfocarà en adaptar els 4 escenaris per aquests eixos: alimentació i territoris rurals; teixit comunitari; mercat social i economia productiva, i ciutats i entorn urbà. La participació no és oberta.


Si us interessa organitzar un taller, ens podeu contactar a través de ecologia@xes.cat i ho valorem conjuntament!