Les facilitadores es retroben, un any i 15 tallers d’escenaris de futur després…

El passat 4 de juliol, de 10h a 18h, a la Lleialtat Santsenca, 15 facilitadores de tallers d’escenaris de futur ens vam reunir per revisar el camí fet fins a la data, just quan es complia un any de la primera formació de facilitadores feta per la Conchi Piñeiro, de la cooperativa Altekio. En aquest enllaç podeu consultar la relatoria sencera de la trobada; i en aquesta notícia us en fem un resum.

Aquesta vegada, a més de comptar amb la Conchi, també vam invitar al Kois Fernández Casadevante, de la cooperativa Garúa. La trobada va començar fent una panoràmica de quants tallers s’havien facilitat, on i amb quines facilitadores. A la imatge podeu veure aquesta informació resumida:

Un cop feta aquesta repassada, la trobada es va enfocar, en gran mesura, a abordar reptes de facilitació i innovar metodològicament per tal que els tallers responguin millor als objectius marcats. Així, durant la sessió, vam abordar aquestes preguntes:

  • Què faríeu per promoure que sorgeixin accions i estratègies més innovadores o disruptives?
  • Què faríeu per poder desenvolupar tot l’exercici amb l’actualitat en tallers curts (de menys de 2 hores)?
  • Què faríeu si les participants no es creuen l’escenari o en volen sortir?
  • Què faríeu per acabar els tallers amb una energia més alta, motivadora i activadora?
  • Què faríeu per adaptar el llenguatge que emprem en les narratives per a col·lectius no tant militants?
  • Què faríeu per facilitar la identificació de projectes existents i connectar-los amb accions i estratègies futures?

A més, el Kois ens va compartir la seva experiència amb el treball d’escenaris: ell s’enfoca només en escenaris desitjables, per desfermar el pensament utòpic i invitar a la gent a imaginar futurs desitjables (en aquest article teniu un resum del seu plantejament filosòfic: https://ctxt.es/es/20200801/Firmas/33157/ecologismo-utopia-relatos-casadevante-kois.htm).

Per la seva banda, la Conchi es va centrar en explicar-nos, d’una banda, la metodologia de 3 horitzons (https://www.strategicforesight.es/blog/los-tres-horizontes/) i, de l’altra, la utilització de la mirada apreciativa sobre les experiències existents per fer tallers d’escenaris de futur. També vam comptar amb l’experiència d’Espai Ambiental, en què l’Eva i la Mireia ens van mostrar la teatralització que van fer per presentar els escenaris a una sessió de treball del Pla Comunitari de la Sagrada Família.

Per acabar, ens vam centrar la redefinició d’objectius i enfocament de la comissió d’ecologia i de tota la feina de treball en escenaris de futur de la XES. Aquest és un resum del que en va sortir:

1r. Tenir clars els objectius de cada format de taller i per quin tipus de públic.

2n. Seguir amb els tallers estratègics per públic sensibilitzat (4 escenaris), amb especial èmfasi en les assemblees locals de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, i en les xarxes d’economia solidària.

3r . Innovar metodològicament per arribar a nous públics, especialment menys sensibilitzats, i enfocar-se,en aquest cas, en el treball d’escenaris desitjables.

4t. Revisar i adaptar les narratives de futur, tant per tenir versions simplificades i de lectura fàcil, com perquè siguin més adaptades al context.

5a. Crear productes comunicatius a partir del resultats de tots els tallers.

6è. Que la XES segueixi acompanyant i buscant finançament per poder impartir tallers en tots els contextos possibles.