La Transició Ecosocial és el procés que hem de fer com a espècie per adaptar la nostra estructura econòmica, social, tecnològica, cultural (i fins i tot política) als límits del planeta, d'una manera tal que totes les persones puguin viure dignament i mantinguem el planeta...